EET Tools – program pro elektronickou evidenci tržeb.

Popis

EET Tools je univerzální program pro elektronickou evidenci tržeb, který umožňuje užívat i nadále Váš starý pokladní nebo prodejní systém, bez nutnosti jej upgradovat a při tom splnit zákonné podmínky pro evidenci!

Program je založen na zachycení výstupu z Vašeho starého systému, provedení nezbytných úkonů evidence a následném vytištění dokladu, který již obsahuje požadované náležitosti (fiskální identifikační kód – FIK, bezpečnostní kód poplatníka – BKP, případně podpisový kód poplatníka – PKP).

Není nutno se zbavovat Vašeho starého software a investovat další nemalé prostředky. Můžete nadále využívat svůj starý počítač, tiskárnu a další vybavení, tak jak jste jej dříve zakoupili a pouze přidat EET tools.

Screenshot programu EET Tools.

Je určen pro ty, kteří:

  • již ztratili podporu od výrobců „svých“ softwarů
  • chtějí nadále využívat svůj oblíbený software a nechtějí přecházet na nový
  • mají problém s převodem dat ze starého do nového systému
  • nevyplatí se jim investovat čas ani peníze do nového
  • věří, že období nutnosti evidovat tržby on-line brzy pomine

Výhody EET Tools

Velkou výhodou oproti obdobným programům je to, že se údaje o prodeji není nutno ručně zadávat. Namísto toho je lze získat zachycením výstupu z vašeho starého software. Obsluha tak může:

  • nadále využívat znalosti svého starého programu,
  • nemusí přecházet na úplně nový a jiný pokladní software,
  • nemusí řešit problémy s migrací dat.

Program běží paralerně se starým pokladním systémem, může být ukrytý v liště, typicky nevyžaduje zásah obsluhy. Autonomně se stará o odesílání tržeb a tisky dokladů s patřičnými údaji. Tržby shromažďuje v databázi, se které je možno na konci dne udělat součty či statistiku.

Nevýhody EET Tools

Program je třeba přizpůsobit specifikům vašeho starého systému a proto jeho zavedení vyžaduje několik ůkonů, které pro vás radi provedeme. Je třeba definovat regulární výrazy, což je základ pro jeho fungování, z jejichž pomocí dochází ke čtení číselných údajů. Každý pokladní software je založen na jiné logice a proto je tento krok nezbytný k dosažení jeho plné funkčnosti. Seznam těchto výrazů je obsažen v inicializačním souboru a je možno jej uživatelsky měnit. Pro zdatné správce, znalé podstaty regulárních výrazů, je možno program ovládnout bez naší asistence.