Požadavky

  • EET Tools beží na systému Windows 7 (x32 nebo x64) a vyšším,
  • Váš starý pokladní systém (SPS) však může běžet jak pod DOS-em, tak i pod jakoukoliv verzí Windows. Propojení je řešeno buď přes DosBox nebo jiný volně šiřitelný emulační SW  (VM Player, Virtualbox). Je třeba, aby SPS disponoval nějakým zachytitelným výstupem dokladu. Např. tiskem, uložením do textového souboru, zápisem do databáze a pod. To je většinou splněno. Čtení klíčových údajů je implementováno s užitím regulárních výrazů.